megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกันยายนนี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8826286

จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8826286

สายตรงนายก

complaintแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลความคิดเห็นของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ